Historia Firmy
   W dniu 7 czerwca 1989 roku Urząd Miejski w Łukowie wydał Zaświadczenie Nr 194 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej podmiotu  Zakład   Robót   Inżynieryjnych  i   Drogowych   Spółka  Cywilna z siedzibą w Łukowie na ul. Gen. Kleeberga 63. Spółkę tworzą Bogdan Kucharski i Julian Krasnodębski .

   Od początku 1991 roku zakład przyjmuje nazwę "DROGBUD". Stopniowo zwiększa się zatrudnienie pracowników. Kierownictwo zakładem przejmuje Bogdan Kucharski, a Julian Krasnodębski obejmuje funkcję szefa wykonawstwa robót i zaplecza technicznego.

   W związku z nowym kodeksem spółek handlowych - wprowadzono wymóg przekształcenia się "większych" spółek cywilnych w spółki prawa handlowego - w dniu 14 maja 2001 roku zostaje dokonany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i od tego momentu zakład zmienia nazwę na: Kucharski i Spółka Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych "DROGBUD" spółka jawna. Prezesem spółki zostaje Bogdan Kucharski.

W 2011 i 2012 roku firma przeszła następne zmiany organizacyjne, ze spółki odszedł dotychczasowy wspólnik Julian Krasnodębski, zmienił się skład osobowy właścicieli, ostatecznie z dniem 1 kwietnia 2012 roku powstało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Spółka z organiczoną odpowiedzialnością. Prezesem Zarządu został Bogdan Kucharsk.

   Na sukces firmy DROGBUD złożyło się wiele czynników. Przyczyniła się do niego z pewnością ciężka praca całej załogi. Udało się zbudować silny zespół, pracują tu świetni ludzie i to można uznać na pewno za duży sukces. Udało się również w odpowiednim czasie i w odpowiednim tempie przygotować firmę na ciężkie czasy. Zarząd spółki trzyma się realiów, co wyraża się między innymi elastycznym reagowaniem na potrzeby rynku. Konkurencja jest duża, ale zamiast prowadzić ostrą walkę z konkurencją, lepiej zadbać o nowe doświadczenia, uczestniczyć w szkoleniach oraz zdobyć certyfikaty jakości.

   Schemat organizacyjny spółki przewiduje podział na kilka niezależnie działających, ale ściśle ze sobą współpracujących jednostek. Są to:

  • Dział Wykonawstwa Robót

  • Betoniarnia beton towarowy

  • Zaplecze Techniczne Budów
  • Hurtownia Materiałów beton towarowy

  • Baza Sprzętu i Transportu

   Zdajemy sobie sprawę, że aby zaistnieć na rynku tak bardzo konkurencyjnym w zakresie wykonywania robót drogowych należy inwestować   w   maszyny   i   sprzęt   oraz   nowoczesne   technologie. W związku z powyższym ciągle modernizujemy posiadany sprzęt i dokupujemy nowy.

   Budowy prowadzone są sprawnie technicznie i organizacyjne: własna baza  sprzętu   oraz   systemy   zarządzania   jakością  ISO  w połączeniu z pracownikami o wysokich kwalifikacjach dają nam możliwość bycia mobilnym w zakresie ofertowania, rozpoczęcia i tempa prac przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i rozsądnej ceny.

   Zarząd spółki pracuje nad utrwaleniem etycznych postaw w biznesie: uczciwość wobec kontrahentów, uczciwość pracodawców wobec pracowników.beton towarowy


Warning: system() has been disabled for security reasons in /index.php on line 81