Laboratorium Zakładowe

Działające pod nadzorem CENTRALNEGO OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO PRZEMYSŁU BETONÓW "CEBET"

 

W trakcie produkcji odbywa się kontrola wytwarzanego betonu oraz wyrobów przez nas produkowanych.
Jest to efekt wprowa
dzonej i działającej Zakładowej Kontroli Produkcji, która sprawuje ciągły nadzór, ocenę i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

  Zakres działalności obejmuje

  • badania składników betonu: kruszyw oraz domieszek chemicznych oraz ich wpływu na stwardniałość betonubeton towarowy
  • badania mieszanki betonowej: wykonujemy badania świeżej mieszanki betonowej
  • badania stwardniałego betonu: wykonujemy badania cech fizycznych i mechanicznych stwardniałego betonu.
  • stała obsługa laboratoryjna: oferujemy stałą obsługę laboratoryjną wytwórni betonu oraz wyrobów betonowych i innych materiałów budowlanych. 
 

Warning: system() has been disabled for security reasons in /index.php on line 81