Wykonawstwo robót

Wykonywane przez nas roboty inżynieryjno - drogowe są to prace związane z organizacją terenu przy nowo budowanych lub modernizowanych obiektach, tj. budowa placów, dróg, parkingów jak również są to samodzielnie wykonywane w tym zakresie roboty. Wykonujemy kompleksową budowę, modernizację oraz remonty cząstkowe dróg różnej kategorii, w tym nawierzchnie z kostki betonowej dla dróg i chodników oraz podbudowy i nawierzchnie betonowe dla dróg, placów, parkingów, boiska sportowe, przejazdy kolejowe, mosty i przepusty, sieci wodno - kanalizacyjne oraz roboty ziemne łącznie ze stabilizacją terenu. Wykonujemy stabilizację dróg żwirowych cementem oraz dróg żużlowych emulsją asfaltową z powierzchniowym utrwaleniem grysem bazaltowym i emulsją asfaltową.

Zatrudniamy brygady robocze z wieloletnim doświadczeniem w robotach inżynieryjno-drogowych. Dysponujemy własnym nadzorem laboratoryjnym oraz doświadczoną kadrą inżynieryjno - techniczą sprawującą nadzór nad wykonawstwem.

Bardzo dobrze oceniano jakość i terminowość naszych prac co znalazło odzwierciedlenie w posiadanych przez nas referencjach

Przedsiębiorstwo nasze dzięki:

  • możliwości wykonania dużego zakresu robót własnymi siłami
  • własnej bazie sprzętu i transportu
  • dobrze wyposażonemu zapleczu technicznemu budów
  • własnej wytwórni betonu i prefabrykatów betonowych
  • własnej hurtowni materiałów budowlanych i drogowych
  • dobrze przygotowanej kadrze inżynieryjno - technicznej i pracownikach bezpośredniego wykonawstwa
  • właściwej organizacji prac biurowych i projektowych, certyfikacji ISO 9001-2000, programom wspomagającym zarządzanie, programom do projektowania

beton towarowy 

Firma DROGBUD zaprasza działających wykonawców do współpracy w ramach dostawy materiałów oraz wspólnego wykonawstwa robót!

Możemy razem w krótkim czasie:

  • przygotować ofertę
  • przygotować i podpisać umowę
  • przystąpić do realizacji robót

 

 


Warning: system() has been disabled for security reasons in /index.php on line 81