Beton towarowy
Beton towarowy wytwarza się z: cementu, odpowiedniego rodzaju kruszyw i wody oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych na podstawie opracowanych przez technologów recept .

Betony drogowe
Służą do budowy nawierzchni dróg, autostrad, mostów oraz dróg i posadzek przeznaczonych dla sprzętu ciężkiego. Betony te wykonuje się przy użyciu wysokiej jakości cementów, domieszek chemicznych oraz odpowiednio dobranych kruszyw.

Stabilizacje
Stabilizacja gruntu cementem znajduje powszechne zastosowanie w budownictwie drogowym jako element podbudowy pod drogi.

  • stabilizacja kruszywa cementem 0,5 – 1,5 MPa
  • stabilizacja kruszywa cementem 1,5 – 2,5 MPa
  • stabilizacja kruszywa cementem 2,5 – 5,0 MPa
  • beton chudy 6,0 – 9,0 MPa

Betony architektoniczne
Mają zastosowanie tam gdzie od betonu oczekuje się efektownego wyglądu. Cechuje je jednorodna barwa oraz bardzo „gładka” powierzchnia.

Betony chude
Popularnie nazywane „chudziakami” ( beton B 7,5). Służą do wykonywania różnego rodzaju podkładów pod betony konstrukcyjne

Call Now ButtonKliknij by zadzwonić