Betony specjalne:

Włóknobeton wysokowartościowy

Jest to beton ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien metalowych, węglowych, polipropylenowych lub innych, długości około 20 mm i przekroju najczęściej około 1 mm2.

Betony samozagęszczające
To betony o bardzo ciekłej konsystencji (normowy rozpływ 500-700 mm), z dużą zawartością cementu (powyżej 600 kg/m3) oraz małą ilością kruszywa. Wykonanie takich mieszanek jest możliwe tylko z zastosowaniem specjalnych dodatków i domieszek. Korygują one lepkość, zapobiegają segregacji i zmniejszają ciepło hydratacji.

Betony hydrotechniczne
Dzięki zastosowanym domieszkom beton wykazuje właściwości samonaprawiajace poprzez wytwarzanie się kryształów w miejscach drobnych pęknięć (do 0,4 mm) co pozytywnie wpływa na wodoszczelność konstrukcji.

Betony kompozytowe

Zastosowanie w betonie włókna rozproszonego jest niekiedy najlepszym sposobem na uniknięcie rys i pęknięć skurczowych oraz na poprawianie właściwości mechanicznych

oraz każdy beton recepturowy wg recepty klienta.

Nasza firma współpracuje z firmami Remedium i Atlas, specjalizującymi się w produkcji domieszek do betonów tj. :

  • plastyfikatory
  • superplastyfikatory
  • domieszki napowietrzające
  • domieszki opóźniające
  • domieszki przyspieszające
  • barwniki płynne
  • pigmenty proszkowe

Dodatki do betonu:

Stosowane przez nas dodatki do betonów są częściami składowymi naszych receptur i gwarantują żądane właściwości betonu.

Gwarancja:

Dostarczany przez naszą firmę beton posiada gwarancję zgodnie z ogólnymi warunkami dostawy.

Rodzaj konsystencji mieszanki betonowej określa się metodami laboratoryjnymi.

Klasy wytrzymałości wg PN-EN 206-1:2003
Podstawę klasyfikacji stanowi wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określana w 28 dniu dojrzewania na próbkach sześciennych o wymiarach 150 x150x 150 mm. Lub walcowych


Klasa wytrzymałości na ściskanie to minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach walcowych w [N/mm2] pierwsza liczba i minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach sześciennych w [N/mm2] druga liczba.


C8/10
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50


Wyróżnia się następujące klasy konsystencji badane według metody opadu stożka


Klasa Opad stożka w [mm]:
S1 od 10 do 40
S2 od 50 do 90
S3 od 100 do 150
S4 od 160 do 210

Betony oferowane produkujemy dla wszystkich klas ekspozycji (wg PN-EN 206-1:2003)

Call Now ButtonKliknij by zadzwonić