Element Odwodnieniowy Gary EOG

Podstawa produkcji

Aprobata techniczna CNTK AT/09-2013-0167-01 „PREFABRYKOWANE KORYTKO EOG”.

Przeznaczenie prefabrykatu.

Element odwodnieniowy Gary „EOG” przeznaczony jest do umocowań rowów bocznych przy torach linii kolejowych wszystkich kategorii, innych rowów, spotykanych w budownictwie kolejowym, drogowym, wodnomelioracyjnym i komunalnym.


Element „EOG” przystosowany jest do współpracy z nakładką typu „ZET”, w związku z czym ma zastosowanie do umocowań rowów w terenie płaskim i w terenie o zróżnicowanej konfiguracji (zróżnicowanej wysokości skarp).

Możliwość podniesienia ścianek elementu odwodnieniowego „EOG” przy użyciu nakładek „ZET

Call Now ButtonKliknij by zadzwonić