Krawężniki Kolejowe KK-97

Podstawa produkcji

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań oraz dokumentacja techniczna.

Masa: około 160 kg

Opis ogólny

Krawężnik Kolejowy KK-97 stosowany jest na remonty i budowę przejazdów kolejowych, umożliwia on trwałe połączenie zewnętrznej płyty przejazdowej nawierzchni przejazdów kolejowych z nawierzchnią drogową z mieszanki asfaltowo–bitumicznej. Do produkcji krawężników kolejowych stosujemy mieszankę betonową zgodną z normą PN-EN 206-1. Wytrzymałość betonu po upływie 28 dni osiąga co najmniej klasę C 35/45. Zastosowanie Krawężnika Kolejowego KK-97 eliminuje wykruszanie nawierzchni bitumicznej drogi i skrajnych płyt przejazdowych w styku ich połączenia oraz w znacznym stopniu zmniejszyło klawiszowanie płyt przejazdowych. Technologia robót z zastosowaniem Krawężnika Kolejowego KK-97 pozwala na demontaż jak i ponowny montaż nawierzchni przejazdów z pełnym wykorzystaniem wszystkich elementów.

KRAWĘŻNIK KOLEJOWY KK-97” JEST CHRONIONY ZGŁOSZENIEM WZORU UŻYTKOWEGO W URZĘDZIE PATENTOWYM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I UZYSKAŁ PRAWO Z REJESTRACJI NR 17404 WZORU PRZEMYSŁOWEGO PT. „KRAWĘŻNIK KOLEJOWY”

Razem z krawężnikiem jest możliwość sprzedaży uchwytu do ręcznego oraz mechanicznego przenoszenia oraz wbudowywania krawężników.

Call Now ButtonKliknij by zadzwonić