Kręgi betonowe – wibroprasowane

Podstawa produkcji

PN-EN 1917:2004 / AC:2009
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

Opis ogólny

Wyrób stosowany jest do budowy komór podziemnych wchodzących w skład przewodów kanalizacji zewnętrznej. Wykonany jest maszynowo w technologii wibroprasowanej za pomocą wibroprasy z betonu klasy C 35/45. W kręgach istnieje możliwość wykonania otworów wlotowych i wylotowych w/g danych projektowych oraz możliwość zastosowania uszczelek na połączeniu kręgów jak i w wejściach i wyjściach rur w wyniku czego uzyskuje się komory szczelne.

Call Now ButtonKliknij by zadzwonić