Wysokie zaufanie klientów


Bezpłatne kosztorysowanie


Fachowa obsługa


Własne zaplecze techniczne

„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w firmie PRIiD DROGBUD Sp. z o.o.”
 
Głównym celem i przedmiotem projektu jest uruchomienie produkcji energii elektrycznej z OZE (energia słoneczna) na potrzeby własne przedsiębiorstwa poprzez budowę mikro instalacji fotowoltaicznej. W ramach projektu przewidziano budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,96 kW dla nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Łuków (gm. Łuków, woj. lubelskie) oraz wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania instalacji fotowoltaicznej (technika informacyjno – komunikacyjna). Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego przedsiębiorstwo uruchomi produkcję energii z OZE na własne potrzeby oraz budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, oraz roczny spadek emisji gazów cieplarnianych.
Wartość projektu:  321 410, 69 PLN
Wkład EFRR:  143 720, 22 PLN
Kliknij by zadzwonić