Budowa i Remonty Dróg

Oferujemy kompleksowe wykonanie robót związanych z budową dróg oraz ich remontem. W zakres prac wchodzą roboty ziemne, przygotowanie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, kostki brukowej, płyt drogowych. Zajmujemy się także budową od podstaw dróg tłuczniowych, żużlowych oraz dróg z betonu kruszonego. Wykonujemy remonty cząstkowe dróg oraz asfaltowanie przejazdów kolejowych.

Do wykonania powyższych prac używamy nowoczesnego sprzętu oraz najlepszych certyfikowanych materiałów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę. Dysponujemy także własnym laboratorium budowlanym. Z sukcesem zrealizowaliśmy wiele kontraktów budowlanych.

Zakres wykonywanych typowych robót drogowych::

  • roboty ziemne,
  • podbudowy piaskowe,
  • cementowo-piaskowe,
  • tłuczniowe i betonowe;
  • nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, kostki brukowej, płyt pd 300, płyt Yomb, tłucznia itd.;
  • chodniki z kostki brukowej i płyt chodnikowych;
  • remonty obiektów mostowych,
  • pobocza utwardzone i nie utwardzone,
  • naprawy nawierzchni po wykopach kanalizacyjnych.
Call Now ButtonKliknij by zadzwonić