Zjazdy – Przepusty – Cieki

Układanie cieków

Oferujemy wykonanie odwodnień z cieków prefabrykowanych przykrawężnikowych oraz korytek drogowych.Wykonujemy również odwodnienia skarpowe przy nasypach kolejowych, stromych poboczach i drogach przy zastosowaniu koryt betonowych.

Układanie przepustów

Układamy przepusty pod drogami z rur betonowych i żelbetowych fi 40, 60, 80, 100, 120 oraz z rur PCV. Wykonujemy również przepusty pod zjazdami, w rowach odwadniających. Rury betonowe wykorzystane do układania przepustów są bardzo wytrzymałe zrobione z materiałów najwyższej jakości, popartej odpowiednimi atestami i deklaracjami zgodności.

Call Now ButtonKliknij by zadzwonić