Wykonawstwo Robót

Wykonywane przez nas roboty inżynieryjno – drogowe są to prace związane z organizacją terenu przy nowo budowanych lub modernizowanych obiektach, tj. budowa placów, dróg, parkingów jak również są to samodzielnie wykonywane w tym zakresie roboty. Wykonujemy kompleksową budowę, modernizację oraz remonty cząstkowe dróg różnej kategorii, w tym nawierzchnie z kostki betonowej dla dróg i chodników oraz podbudowy i nawierzchnie betonowe dla dróg, placów, parkingów, boiska sportowe, przejazdy kolejowe, mosty i przepusty, sieci wodno – kanalizacyjne oraz roboty ziemne łącznie ze stabilizacją terenu. Wykonujemy stabilizację dróg żwirowych cementem oraz dróg żużlowych emulsją asfaltową z powierzchniowym utrwaleniem grysem bazaltowym i emulsją asfaltową.

Zatrudniamy brygady robocze z wieloletnim doświadczeniem w robotach inżynieryjno-drogowych. Dysponujemy własnym nadzorem laboratoryjnym oraz doświadczoną kadrą inżynieryjno – techniczą sprawującą nadzór nad wykonawstwem.

Bardzo dobrze oceniano jakość i terminowość naszych prac co znalazło odzwierciedlenie w posiadanych przez nas referencjach

Call Now ButtonKliknij by zadzwonić