Korytko naprowadzające płazy

Korytko stosuje się w budownictwie drogowym oraz kolejowym podczas robót związanych z budową lub przebudową dróg publicznych oraz torowisk kolejowych i tramwajowych w celu naprowadzania i umożliwienia małym zwierzętom (w tym płazom) przejście przepustem na drugą stronę drogi.

Dane techniczne:

wymiary – 1000 x 430 x 470 [mm]

klasa betonu – C30/37

objętość betonu – 0,066 [m3]

waga elementu – około 120 kg

stopień wodoprzepuszczalności betonu – W8

mrozoodporność betonu – F150

Call Now ButtonKliknij by zadzwonić